Danışman Eczacılar
0312 425 07 70

Reçete Dağıtım Birimi
0312 425 80 15